Kısaca: Ağaç

Yeryüzünde bizlerden önce ağaçlar vardı. Onlar bizsiz yaşayabilir ama biz onlarsız asla… İnsanoğlu için bir tane ağaç bile çok değerlidir.

Bir Ağaç Nasıl Oluşur?

Topraktaki tohumdan ilk önce fide oluşur. Fide bir yıl sonra fidana dönüşmektedir. Yavaş yavaş büyüyen dal ve yapraklar, gövde ve kök bir yetişkin olacak ağacın küçük bir modelini oluştururlar. Her sene ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkar ve gövdesinde de bir adet, ağacın yaşını gösteren halka meydana gelir. Bu halkalar vasıtasıyla ağacın yaşı anlaşılır.

0

En Çok Oksijen Üreten Ağaçlar

En çok oksijen üreten ağaçlar hangileridir sorusunun cevabından önce şu bilgiyi bilmenin faydalı olacağını düşündük: Canlıların yaşam kaynağı olan oksijeni en çok su yosunları üretmektedir. Fotosentetik su yosunları, sucul ortamlarda birinci derecede öneme sahip...

0

Kızılderili Yaşamı ve Gelenekleri Hakkında Bilinmeyenler

Bir Kızılderili yaşamı boyunca doğaya saygılıdır. Güneş, ay, toprak, su, hava ve ateş onlar için ruhsal güçlerdir. Her ne kadar herkes tarafından Amerikalı olarak bilinseler bile, Kızılderililer aslen Asya kökenli olup gruplar halinde Amerika’ya...

0

Karıncalar, İnsanlar Gibi Sosyal Topluluklardır

İnsanlarla rekabet edebilecek düzeyde olan karıncalar çok farklı yaşam koşullarına uyum sağlarlar. Soğuk Kuzey Kutup bölgesinden, sıcak tropikal bölgelere; yağmuru bol ormanlardan, ağaçların en yüksek tepelerine ve çöl kumlarına kadar  koloniler kurmaktadırlar. İnsanlarla rekabet...