Bilgilendirici Damlalar: BT Bilgi Yarışması

Bilim ve teknoloji konuları içeren eğlenerek öğrenmeyi amaçlayan bilgi yarışması